Runsten L1942:7039 i Skogs-Tibble ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:7039 i Skogs-Tibble
Foto av Runsten L1942:7039 i Skogs-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,75 m h, 1,7 m br (√Ė 20cg S-V 30cg N) 0,9 m tj. Stenen√§r skadad, den √∂vre V delen saknas. Tre ristningsytor √•t NN√Ė, √•tNV, √•t SSV. Av den sista inristningsytan torde mer √§n h√§lften saknas. Runh√∂jd: 7,5 cm. Stenen har spruckit i tre delar men √§r sammanh√•llen med tre j√§rnkrampor. Tv√• saknas vilka har sammanh√•llitde tv√• √∂versta delarna. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats √•t √Ė av mor√§nrygg (NN√Ė-SSV) i hagmark. Igenv√§xande."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m √ĖS√Ė om kr√∂k p√• mindre v√§g (gamla landsv√§gen) och 1,5 m S omv√§gbana."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.837133
Longitud: 17.310673
Lämnings-ID: L1942:7039
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8cb63f78-90a3-4b5c-b60c-037775426d25