Runsten L1942:7039 i Skogs-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,75 m h, 1,7 m br (Ö 20cg S-V 30cg N) 0,9 m tj. Stenenär skadad, den övre V delen saknas. Tre ristningsytor åt NNÖ, åtNV, åt SSV. Av den sista inristningsytan torde mer än hälften saknas. Runhöjd: 7,5 cm. Stenen har spruckit i tre delar men är sammanhållen med tre järnkrampor. Två saknas vilka har sammanhållitde två översta delarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats åt Ö av moränrygg (NNÖ-SSV) i hagmark. Igenväxande."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m ÖSÖ om krök på mindre väg (gamla landsvägen) och 1,5 m S omvägbana."
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.837133
Longitud: 17.310673
Lämnings-ID: L1942:7039
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7039