Runsten L1942:6305 i Skogs-Tibble ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6305 i Skogs-Tibble
Foto av Runsten L1942:6305 i Skogs-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,15 m h. 1,55 m br (NNV-SS√Ė), 0,2 m tj. Ristningen vetter √•t VSV. Runh√∂jden √§r 6,1 cm. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"L√•g mor√§nrygg (√Ė-V). Impediment i √•ker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"110 m N om landsv√§gen Hageby-Skogs-Tibble. 7 m N√Ė om mor√§nholmens SV-spets, 1 m S√Ė om √•ker, (2 m NV om r√∂nntr√§d)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.81663
Longitud: 17.340634
Lämnings-ID: L1942:6305
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9fca01af-5515-40a7-94c7-1821c13ea8bc