Runsten L1942:6159 i Skogs-Tibble ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6159 i Skogs-Tibble
Foto av Runsten L1942:6159 i Skogs-Tibble
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,94 m h, 1,21 m br (√Ė-V) och 0,07-0,1m tj. Runslingor och runtecken 6-7 cm h p√• b√•da sidor. Uppm√•lad. F√∂r ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m VSV om vapenhusets SV hörn. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.82966
Longitud: 17.31649
Lämnings-ID: L1942:6159
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 35:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3f179a3f-c331-4da7-a9cd-e6ddab03f89c