Runsten L1942:326 i Rasbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, granit, 0,85 m h, 0,6-1 m br (Ö-V) och intill 0,5 mtj. En plan yta med ristningen åt N. Inskription: Kors ovan djurfigur. 9,5 m N 15cg V om nr 1 är 2) Runstensfragment, granit, 0,42 m h, 0,55-0,35 m br och 0,35 m tj. En slät, åt SÖ sida ristningen. Runhöjd 7,5 cm. 3,5 m V 40cg N om nr 2 3) Runstensfragment, granit, 0,34 m h, 0,75 m br och 0,55 m tj. Enligt 1952 års inv: Lutad mot ett ca 1 m stort block, med ganska skrovlig, snett uppåtoch mot NV riktad yta. Runhöjd ca 8 cm. Stenen har numera rasat åt ÖSÖ med runinskriften mot marken och kan ej ses. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av bergrygg (N-S) med ber i dagen ovanför sjö. Lövbeväxtmed enar. Hävdad skogsmark av hagmarks- eller parkkaraktär."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902785
Longitud: 17.858012
Lämnings-ID: L1942:326
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 389:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:326