Runsten L1942:326 i Rasbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:326 i Rasbo
Foto av Runsten L1942:326 i Rasbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, granit, 0,85 m h, 0,6-1 m br (√Ė-V) och intill 0,5 mtj. En plan yta med ristningen √•t N. Inskription: Kors ovan djurfigur. 9,5 m N 15cg V om nr 1 √§r 2) Runstensfragment, granit, 0,42 m h, 0,55-0,35 m br och 0,35 m tj. En sl√§t, √•t S√Ė sida ristningen. Runh√∂jd 7,5 cm. 3,5 m V 40cg N om nr 2 3) Runstensfragment, granit, 0,34 m h, 0,75 m br och 0,55 m tj. Enligt 1952 √•rs inv: Lutad mot ett ca 1 m stort block, med ganska skrovlig, snett upp√•toch mot NV riktad yta. Runh√∂jd ca 8 cm. Stenen har numera rasat √•t √ĖS√Ė med runinskriften mot marken och kan ej ses. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av bergrygg (N-S) med ber i dagen ovanför sjö. Lövbeväxtmed enar. Hävdad skogsmark av hagmarks- eller parkkaraktär."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902785
Longitud: 17.858012
Lämnings-ID: L1942:326
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 389:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6bed1126-f965-4b5e-a832-c8cf4432a9a4