Runsten L1941:8192 i Åkerby
Foto av Runsten L1941:8192 i Åkerby
Foto av Runsten L1941:8192 i Åkerby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,4 m h, 1,1 m br, (Ö-V) 0,4 m tj. Runstenenbestår av med murbruk sammanfogade delar, av vilka en fallit nedoch ligger ca 1,5 m V om runstenen. Den nedfallna delen är ca 0,6x4 m st. Ristningen vetter mot V. Runhöjd ca 10 cm. Delar av stenen fattas ännu. Den har enl gårdens ägare tidigare stått i Ängeby, Börje s:n. Därav namnet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag moränsluttning åt S. Liten skogsdunge intill tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö körväg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926106
Longitud: 17.486194
Lämnings-ID: L1941:8192
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8192