Runsten L1941:4302 i Uppsala-Näs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gråaktil granit, 1,6 m h, 1,55 m br vid basen (V 10cgN-Ö 10cg S) och 0,2-0,25 m tj. Ristningen på den S bredsidan. Runhöjd 5-8 cm, Några ristade slingor täcker även delar av den Ö smalsidan. Uppmålad med röd färg. Stenen är sedan 1925 stående i encementsockel. Runtext enl Brate: "Öind och Anund och Ingegärd läto resa stenen efter Vigbjörn, sin fader. Öpir ristade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lersluttning åt N. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Uppsala-Näs socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.793096
Longitud: 17.564412
Lämnings-ID: L1941:4302
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala-Näs 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4302