Runsten L1941:3042 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit 0,85 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7 cm. Ovandel av runsten. Omedelbart Nom nr 1 är nr: 2) Runsten, granit, 0,85 m h, 0,5 m br (NNV-SSÖ)0,6 m tj. Ritning mot V. Runhöjd 7 cm. Fragment av nederparti avrunsten. (Troligen hör 1 och 2 till samma runsten). Stenarna är av gråsten och är fragment U 968. Den imålade röda färgen nu nästan borta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På låg moränförhöjning. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S 10cg Ö om SÖ hörnet av loge och 14 m Ö 30cg S om SV hörnet av samma loge (avser nr 2-den längst åt N)."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.872296
Longitud: 17.696304
Lämnings-ID: L1941:3042
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 81:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3042