Runsten L1941:3031 i Uppsala-Näs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,2 m h, 1,05 m br (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Runskriften är på den mot S vända sidan. Runstenen har varit sprucken i 5 delar. Dessa har fogats ihop med hjälp av cement och järnkrampor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På S-sluttningen av moränrygg (NV-SÖ). Beväxt med blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N gammal landsväg, 38 m Ö om SÖ hörnet av lada."
Vill du se flera runstenar i Uppsala-Näs socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810659
Longitud: 17.477077
Lämnings-ID: L1941:3031
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala-Näs 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3031