Runsten L1941:2685 i Uppsala
Foto av Runsten L1941:2685 i Uppsala
Foto av Runsten L1941:2685 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av blågrå granit, 1,7 m h, 0,4 m br (Ö-V) och ca 0,25 mtj. Närmast triangulär genomskärning. Ristningen vetter åt N. Runhöjd 7 cm.Ändring Dnr 4314/76"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkmark i stadscentrum."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m V 10cg N om hörn på Ekermanska huset, nr 49, 1,0 m VSV om gångväg (NNV-SSÖ), 3 m N om gångväg (Ö-V) samt 1,0 m Ö om gångväg(N-S)."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858601
Longitud: 17.631445
Lämnings-ID: L1941:2685
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2685