Runsten UFv1972;274D, L1941:2553 i Uppsala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,20 m h, 1,06 m br (NNV-SSÖ) och 0,03 m tj. Ristningen åt N. Runhöjd 5-7 cm. Imålad med rött. Placerad vid rekonstruerad mur där franciskanerklostret legat. Murarnas förutvarande läge har markerats i gräsmattan med gatsten. Hela grunden är undersökt i olika omgångar och det mesta av grunden finns kvar under påfyllnadsmassorna. Se vidare nr Uppsala 88:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkmark i stadscentrum."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SO från husvägg. 23 m NNV från husvägg."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859651
Longitud: 17.635533
Lämnings-ID: L1941:2553
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 65:1
Sveriges runinskrifter: UFv1972;274D,
Plats: Össeby ödekyrka
Placering: SHM (29563)
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2553