Runsten L1941:2084 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 35 m h 0,9 m br och 0,7 m tj. Runskriften vetter mot S. Runhöjd 5-10 cm. Ristsidan lutar ca 30cg mot N. stenenär överdelen av en större d:o. Runstensfragmentet flyttades 14 juni 1966 i samband med vägarbete till Upplandsmuseet och förvarasnu i ett magasin i Vattholma. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid foten av moränrygg (NNV-SSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.873241
Longitud: 17.670439
Lämnings-ID: L1941:2084
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2084