Runsten L1940:2417 i Skuttunge
Foto av Runsten L1940:2417 i Skuttunge
Foto av Runsten L1940:2417 i Skuttunge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, U 1121. Enligt runverket (se dnr 326-03933-2007) flyttades fragmentet från fyndplatsen år 2000, se Skuttunge 322, och ställdes då upp bredvid Skuttunge 62 (U 1118). Den uppmålades 2001."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.011461
Longitud: 17.532067
Lämnings-ID: L1940:2417
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 321
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:2417