Runsten L1939:5710 i Tuna
Foto av Runsten L1939:5710 i Tuna
Foto av Runsten L1939:5710 i Tuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Urnordisk runsten av granit, U 1125, Krogstastenen. 1,5 m h, 1,3 m br (vid basen) och 0,7 m tj. Triangulärt tvärsnitt. Ristad på 2 sidor; på ÖSÖ sidan är 1 inristad människofigur i adorantställning samt inskriften "mws(t)eij-" i spegelrunor, runhöjd 14 cm. På NNV-sidan är inskriften "s(t)ainaR" i spegelrunor, runhöjd 20 cm. Omgiven av 4 sekundärt resta stenar på ett avstånd av 1,2-1,6 m. Dessa är belägna i ÖSÖ. NNÖ, VNV och SSV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NÖ delen av gravfält."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.030485
Longitud: 18.070684
Lämnings-ID: L1939:5710
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 216
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b86ffe85-87e9-45d4-a7b7-2190173ed195