Runsten L1939:5689 i Danmark
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, block av ljus granit, 1,2x0,9 m och 0,5 m h. Runhöjd 8 cm. Endast 7 runor bevarade - "ihuiþr". Runstenen, ursprungligen ca 1,65 m h och 1,2 m br, söndersprängdes år 1869 och bortfördes till fyllning i järnvägsbron över Sävjaån. Hela inskriften är dokumenterad - "Efter Signjute är detta. Hans son Sigvid gjorde runorna. Torgöt ristade"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen i NÖ delen av gravfältet RAÄ-nr Danmark 71:1"
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.834146
Longitud: 17.723486
Lämnings-ID: L1939:5689
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 241
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5689