Runsten L1939:5689 i Danmark ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1939:5689 i Danmark
Foto av Runsten L1939:5689 i Danmark
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, block av ljus granit, 1,2x0,9 m och 0,5 m h. Runh√∂jd 8 cm. Endast 7 runor bevarade - "ihui√ĺr". Runstenen, ursprungligen ca 1,65 m h och 1,2 m br, s√∂nderspr√§ngdes √•r 1869 och bortf√∂rdes till fyllning i j√§rnv√§gsbron √∂ver S√§vja√•n. Hela inskriften √§r dokumenterad - "Efter Signjute √§r detta. Hans son Sigvid gjorde runorna. Torg√∂t ristade"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Bel√§gen i N√Ė delen av gravf√§ltet RA√Ą-nr Danmark 71:1"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.834146
Longitud: 17.723486
Lämnings-ID: L1939:5689
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 241
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/01bda0df-b7d9-4807-aa86-acda6d35193c