Runsten L1939:3912 i Bälinge 🇬🇧
Foto av Runsten L1939:3912 i Bälinge
Foto av Runsten L1939:3912 i Bälinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 1021 (Bälinge 141:1), plats för. Flyttad 2015 till gravfält Ärentuna 6:1. Ursprunglig plats, se Ärentuna 372. Upplandsmuseets rapport 2015:24; Runstenen stod enligt uppgifter från 1600-talet vid norra sidan av ån nära bron. Den var försvunnen under 1800-talet och återupptäcktes vid Rostas kvarn på 1920-talet och restes därefter på åns södra sida (Wessén & Jansson 1953 s 244ff)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.948335
Longitud: 17.607886
Lämnings-ID: L1939:3912
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 499
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7c43f1a8-83e5-4d4e-b9ac-9ccc456a9e7c