Runsten L1939:2986 i Hagby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 874, ca 1,5 m h, 1,32 m br och 0,5 m tj vid roten, avsmalnar uppåt. Stenens fulla längd är 1,92 m . Tolkning: Jarl och ... stenen efter Gerfast, sin fader. Låg tidigare som tröskelsten i vapenhuset till den medeltida kyrkan. Runstenen återfanns 2016-10-03 av Emelie Sunding, Upplandsmuseet i samband med en schaktning för ny ringledare runt kyrkan. Den restes på nuvarande plats 24 maj 2017, ca 9 m NV om fyndplatsen.(Besiktning 2017, lst dnr 435-2588-17)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801539
Longitud: 17.376153
Lämnings-ID: L1939:2986
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 217
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:2986