Runristning U967, L1941:4005 i Vaksala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir fôður sinn ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, övre delen av 0,85 h, 0,7 m br och 0,05-0,15 m tj. Runhöjd 5-6 cm. Av sandsten. U 959. 2) Runstensfragment, 0,6x0,5 mst och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Granit. U 967. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vaksala kyrkas vapenhus vid Ö väggen. Nr 1 S om ingången till kyrkan. Nr 2 N om ingen."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.87596
Longitud: 17.686051
Lämnings-ID: L1941:4005
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 241:2
Sveriges runinskrifter: U967, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Öpir 1 (A) [för få runor för attr., Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4005