Runristning U966, L1941:3347 i Vaksala
Foto av Runristning U966, L1941:3347 i Vaksala
Foto av Runristning U966, L1941:3347 i Vaksala
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, 0,7 m h 0,9 m br inmurat i väggen. Inristatdel av en korsram. Av gråsten, (ristningen mot V). 2) Runstensfragment, i samma utbyggnads S gavel, 2 m från SÖ knuten och 2 m över marken, inmurad i väggen. Runstensfragment 1x0,8 m stort, ristningen består av ett kors varav två korsarmar saknas till hälften. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om södra kapellets SV hörn, 1,2 m ovan marken i muren."
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876101
Longitud: 17.68652
Lämnings-ID: L1941:3347
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 116:1
Sveriges runinskrifter: U966, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: En del inmurad i södra väggen av tvärskeppet på kyrkans södra sida, en annan del i västra väggen av tvärskeppet.
Föremål: Ristad sten
Material: Ljusgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3347