Runristning U906, L1941:8133 i Vänge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir Holmgeir, son sinn, ok Karl ok Mungerðr(?)/Mungeirr(?) at bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment. Ljusröd granit 52x38 cm. 23 cm tjock. Ristningsytan vetter mot NV. Obetydlig del av runslinga ca 8 m bred. U 906. Vid inventeringstillfället kunde fragmentet ej återfinnas. Gårdens ägare, Gunnar Lindgren, lät 1969 riva stenmuren och fylla utområdet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om mangårdsbyggnadens SÖ hörn (i framsidans förlängning)."
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.847081
Longitud: 17.442055
Lämnings-ID: L1941:8133
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 44:1
Sveriges runinskrifter: U906, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8133