Runristning U1078B, L1944:8527 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment. Enligt Upplands runinskrifter påträffades fragmentet 1956 när kyrkans yttermurar skulle omputsas. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen efter ..." Troligen toppstycket till U 1073."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korgavelns övre N del, 9,5 m ovan marken."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.946108
Longitud: 17.529181
Lämnings-ID: L1944:8527
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 234:2
Sveriges runinskrifter: U1078B, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälinge kyrka
Placering: Inmurat utvändigt i korgavelns övre norra del.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8527