Runristning U1044, L1942:8753 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill lét reisa stein ... fôður sinn, Gulla at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, av rödgranit, 1,9 m h, 1,5 m br (Ö-V) och 0,35 m tj.Inskrift mot S. Runhöjd 0,7 m. Den övre delen är något skadad. Runstenen är avslagen i 2 delar, men sammanfogad med cement och 1järnkrampa. 35 m S 40cg Ö om 1 är. 2) Runsten, gråröd granit 1,55m h, 1,45 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Inskrift mot S. Runhöjden är0,055-0,105 m. Stenen är troligen skadad i övre V hörnet. 15 m S10cg Ö om nr 1 är.3) Runsten, rödgranit, 1,8 m h, 0,9 m br (N-S)och 0,4 m tj. Inskrift mot V. Runhöjden är 0,05-0,075 m. Skadad iövre S hörnet. Omedelbart N om nr 1 är: 4) Runstensfragment av grå granit, 0,8x0,75 m st (Ö-V) och intill 0,35 m h. Runslingor anas, men är otydliga då de inte är imålade. Detta fragment förvarades tidigare i vapenhuset och kommer ursprungligen från Flotä. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Kyrkogård, 2) vägren, 3) vägren, 4) kyrkogård. Nivå 20-25 mö h."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 8,5 m Ö 30cg S om hörn vapenhus/långhus och 8 m Ö 40cg N om SÖ hörnet av vapenhus. 2) 32 m V 10cg S om kyrkogårdshörn. Omedelbart S om kyrkogårdsmur. 3) 20 m V om husknut."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.04068
Longitud: 17.67196
Lämnings-ID: L1942:8753
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 90:4
Sveriges runinskrifter: U1044, (Upplands runinskrifter)
Plats: Onslunda
Placering: Står nu vid U 1034, Tensta kyrka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (A) = Öpirs stil [för få runor för attr., Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8753