Runristning U1032, L1942:1774 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sóti ok Ingifastr létu rétta stein eptir Ingjald ok eptir Ingvar, feðr sína góða. i "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, fragment av 1,2 m l och 0,35 m br. Runornas höjd är5-7 cm. 2) Runsten, fragment av, 1,2 m l och 0,55 m br. Runornashöjd är 7-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I grunden av hus. Nr 1 är i N långsidans grund, 1 m V om NÖ hörnet. Nr 2 är i Ö kortsidan, 4 m S om NÖ hörnet."
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.989452
Longitud: 17.717981
Lämnings-ID: L1942:1774
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 136:1
Sveriges runinskrifter: U1032, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ånge
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1774