Runristning L1943:9376 i Jumkil ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1943:9376 i Jumkil
Foto av Runristning L1943:9376 i Jumkil
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning (sentida) i flyttblock, 8x4,5 m (√Ė 15cg N-V 15cg S)och 2,5 m h. Plan mot S√Ė sluttande √∂versida, brant sida mot N. P√•h√∂gsta delen och p√• en avsats mot N √§r runslingor 70 resp 55 cml. Sentida. Se skiss och text i boken. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§nsluttning S√Ė betad hagmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m S 10cg V om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.948789
Longitud: 17.381539
Lämnings-ID: L1943:9376
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 92:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0d5fd363-c7c8-4a6d-8753-d77d89cb31d6