Hällristning U879, L1942:4066 i Ramsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingivaldr ok Sveinn létu rista stein þenna eptir Hákon, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i block, ca 4,5x5 m st och ca 4,5 m h. På den sidasom är vänd mot S och även lutar 12-20cg åt S är runor med slingain huggna. Runorna är ca 50 st, har en höjd av 6 cm, huggna på ett 1,7 m br och 1,9 m h område. Där runorna är huggna är stenen rengjord från lavar oh runorna imålade. Buskarna framför stenen ärnerhuggna så att stenen syns till landsvägen Enköping-Uppsala. Flyttblocket ligger vid kanten av en berghäll som stupar brant motmarkytan. Markytan sluttar sedan ca 2 m till åkerkant. Ristningen sitter ca 3,5 m över markytan, och 1 m ovanför flyttblockets nedre kant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På berghäll med stup åt S i skogsmark beväxt med barrskog, någram från gammal åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNV om kanten av gammal åker nu betesvall, ca 70 m N 40cg Vom landsvägen Enköping-Uppsala."
Vill du se flera runstenar i Ramsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.788651
Longitud: 17.428288
Lämnings-ID: L1942:4066
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 59:1
Sveriges runinskrifter: U879, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bragby
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4066