Hällristning L1943:850 i Hagby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av två skepp ovanför varandra, 4,1 m långa och ca 0,2 m höga. Stävarna ca 0,4 m h över relingen. Avståndet mellan skeppen är ca 7-8 cm. Ristningen består av ca 3 cm bredaoch intill 1 cm dj fåror. Det undre skeppet är delvis avflagat.Ristningen vetter mot SV. Det andra skeppet är ristat 1,4 m övermarkytan. Övre skeppets NV stäv är 0,5 m under berghällens plan och dess SÖ stäv 1 m under samma ovanplan. Berghällens ovandel ärnärmast plan ovanför de båda skeppen. I berghällen ovanför skeppen är en fästekrampa inborrad som fäste för trådwire till en ledningsstolpe. Husgrunderna borttagna, marken beredd till fritidstomt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På nästan lodrätt sluttande berghäll, intill lermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ om åkerkant, (Ö 20cg S-V 20cg N), 44 m VNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.787126
Longitud: 17.413783
Lämnings-ID: L1943:850
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:850