Hällristning L1942:4445 i Ramsta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, föreställande ett skepp, 2,8 m l (0,9 m h). Ristningslinjerna är 3-4 cm br och 0,5-1 cm dj, med två skeppslinjer, för och akter samt spantstreck, 20-23 cm h. Något för om tvärs ärpå den övre skeppslinjen två bakåtriktade linjer, 45cg, 30 cm l.Höjd vid fören 0,85 m, höjd vid aktern 0,9 m. Fören orienterad åtVNV. Den övermossade och delvis övertorvade hällen S härom kan dölja ytterligare ristningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I häll vid foten av bergsluttning mot N-NNÖ. Skogsmark, lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ), 8 m V 40cg S om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Ramsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.791726
Longitud: 17.487982
Lämnings-ID: L1942:4445
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4445