Hällristning L1942:4388 i Ramsta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:4388 i Ramsta
Foto av Hällristning L1942:4388 i Ramsta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnssten, ca 3x2 m st och 2 m h. På översidan, som lutar svagt åt SÖ, är ca 40 älvkvarnar med 4-8 cm diam och 1-2,5 cm dj. Dessa är gjorda på en ca 1,25x1,25 m st yta. En båtliknande figur,0,37 m l, stävarna är 0,07 och 0,12 m h. Den åt NÖ vända stävenhar fingerliknande utsprång, 5 cm .Båtliknande riktningen är 3 cm br och 1,2 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ramsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På slänten av moränrygg, som sluttar åt SÖ."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"64 m NV om landsväg (NÖ-SV) 10 m NÖ om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.788541
Longitud: 17.42965
Lämnings-ID: L1942:4388
Riksantikvarieämbetets ID: Ramsta 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ramsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d8914bb7-b6d3-4777-8572-f99a2af49eaa