Hällristning L1941:2755 i Uppsala
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll inhuggen i en mot N och NV riktad sluttande, kupig berghäll 5 m lång 3-4 m br. Ristningen är 1,4x1,35 mstor. Inskriften går i slingor och består av runor 9 cm höga. Ejuppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m Ö 20cg S om hörn av kraftledning 80 m NNÖ om NÖ hörnet av ladan och 40 m SV om dikeshörn på fältet. Moränplatå med berg i dagen + hagmark."
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.8343
Longitud: 17.601307
Lämnings-ID: L1941:2755
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 337:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2755