Runsten U294, L2016:13 i Hammarby
Foto av Runsten U294, L2016:13 i Hammarby
Foto av Runsten U294, L2016:13 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðlaug lét stein hôggva eptir Forkunn, bónda sinn, ok Ketilelfr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 2,1 m hög, 0,9 m bred (NV-SÖ) och 0,4 m tjock. Inskriptionen är åt Ö 35cg N. Runtecknen 6-7 m höga, 7-10 mm breda och 2-5 mm djupt inhuggna. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlög lät hugga stenen efter Forkunn, sin make, och Kättilälv (lät också hugga)." Rengjord, rest och uppmålad 1972. Skyltad 1986. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats på N sidan av berghöjd. Skogsmark. Grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m NÖ om gångväg och 8 m NNV om korsning mellan gångväg och elljusspår."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512163
Longitud: 17.906813
Lämnings-ID: L2016:13
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 16:1
Sveriges runinskrifter: U294, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lilla vilunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:13