Runsten L2017:4648 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4648 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4648 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...fari l√©tu reisa ... ...luga, f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ca 0,6 m h√∂gt, 0,6 m brett och 0,2 m tjockt. Runtecknen √§r ca 5 mm breda och 2-3 mm djupa. De √§r ganska skarpa i konturen. Inskriptionen vetter √•t N 40cg √Ė. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...fari l√§to resa (stenen efter Fu)llunge (?), (sin) fader..." Ristningen har med all sannolikhet utf√∂rts av √Ėpir. Uppm√•lad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Lutad mot ett träd 3 m V 25cg S om huvudbyggnaden Stora Vilundas SV hörn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521088
Longitud: 17.913383
Lämnings-ID: L2017:4648
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 33:1
Sveriges runinskrifter: U292 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora vilunda
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare: √Ėpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e66e9a15-dd12-4e92-b547-a0789f337a5d