Runsten L2016:666 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:666 i Hammarby
Foto av Runsten L2016:666 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 45x35x20 cm (√Ė-V) med en 5 cm bred textslinga i √Ė delen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"ri- - -" Uppm√•lad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. V delen av stenparti."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m S 40cg V om SV hörnet av bostadshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.535057
Longitud: 17.938609
Lämnings-ID: L2016:666
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 178:1
Sveriges runinskrifter: U291 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d0439b3d-6e5c-4530-81df-b53bc7aac88e