Runsten L2017:3910 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:3910 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:3910 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Holmfastr l√©tu reisa steina eptir Holmgeir, f√ī√įur sinn, dreng h√¶fan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment, av gr√• granit, 1,6 m h√∂g. Stenen avsmalnar n√•got upptill. Runorna √§ro 9-10 cm h√∂ga, 5-6 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskriptionen vetter mot √Ė, N och V. Lutar mot VNV. Enligt skylt (La och Ra√§) har stenen tidigare st√•tt p√• motsatt sida av v√§gen. Flyttad till nuvarande plats 1937. Inristning enligt skyltens √∂vers√§ttning:"... och Holmfast l√§to resa stenarna efter Holmger, sin fader, en duglig man." Flyttad 1937. Lagad 1938. Lagad och uppm√•lad 1966. Uppm√•lad och skyltad 1986. Uppm√•lad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V kanten av moränplatå. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om V h√∂rnet av hus och 7 m S√Ė om landsv√§g samt 1,5 m SV om infartsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531675
Longitud: 17.931903
Lämnings-ID: L2017:3910
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 120:1
Sveriges runinskrifter: U289 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e16bc20a-f36a-45b7-996f-070a5475ebab