Runsten U288, L2016:599 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ólafr ok Gunnhildr létu reisa stein eptir Gunna, son sinn, ok Ketill lét eptir bróður sinn. Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 2,1 m hög, ca 0,65 m bred (VNV-ÖSÖ) 0,5-0,6 m tjock. Runorna är 5-6 cm höga, 4-5 mm breda, 2-3 mm djupa. Stenen lutar ca 10cg mot Ö. Inskriptionen vetter mot N. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Olov och Gunnhild läto resa stenen efter Gunne, sin son, och Kättel lät efter sin broder. Öpir ristade runorna." Uppmålad och skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats på SV sidan av dalgång (fd sjöspets)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m SSÖ om elledningsförgrening och 1 m V 35cg S om elledning."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.535489
Longitud: 17.932368
Lämnings-ID: L2016:599
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 109:1
Sveriges runinskrifter: U288, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:599