Runsten L2017:4280 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4280 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4280 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kjallakr(?)/Kjullakr(?) l√©t reisa stein eptir son sinn Ingifast, ok Ingvarr ok(?) at br√≥√įur sinn, en Ňípir risti r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (U287) av gr√• granit, 2 m h√∂g, ca 1,4 m bred, (√Ė-V) och 0,4 m tjock. Runorna √§r 8-9 cm breda och 3-4 mm djupa. Stenen lutar ca 10cg mot N. Inskriptionen vetter mot S-SS√Ė. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gjulak(?) l√§t resa stenen efter sin son Ingefast, och Ingvar (l√§t) ocks√• (resa stenen) √•t sin broder, och √Ėpir ristade runorna." Uppm√•lad och skyltad 1986. Uppm√•lad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V kanten av mor√§nplat√• intill och √Ė om dalg√•ng. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N√Ė √§nde av √•kerholme"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533795
Longitud: 17.93393
Lämnings-ID: L2017:4280
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 106:1
Sveriges runinskrifter: U287 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vik
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granodiorit
Runristare: √Ėpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7867e3e0-31e5-4b6b-93a7-11d224dc3328