Runsten U286, L2017:4646 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmlaugr(?)/Holmlaug(?) ok Gillaug létu reisa stein eptir Óleif(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödgrå granit, 1,3 m hög, ca 1,0 m bred Ö 20cg N-V20cg S och 0,3 m tjock. Runorna är 5-7 cm höga, 4-8 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskriptionen vetter mot S 20cg Ö. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmlög(?) och Gillög läto resa stenen efter Olev(?) ..." Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Igenvuxet parkområde invid Torsåker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m från strandkant i N, i mitten av anlagd terrass, ca 15 m diam vid strandpromenad."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5531
Longitud: 17.922558
Lämnings-ID: L2017:4646
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 63:1
Sveriges runinskrifter: U286, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tryninge
Placering: I Torsåkers park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4646