Runsten L2017:4646 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4646 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4646 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmlaugr(?)/Holmlaug(?) ok Gillaug l√©tu reisa stein eptir √ďleif(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av r√∂dgr√• granit, 1,3 m h√∂g, ca 1,0 m bred √Ė 20cg N-V20cg S och 0,3 m tjock. Runorna √§r 5-7 cm h√∂ga, 4-8 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskriptionen vetter mot S 20cg √Ė. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holml√∂g(?) och Gill√∂g l√§to resa stenen efter Olev(?) ..." Uppm√•lad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Igenvuxet parkområde invid Torsåker"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m från strandkant i N, i mitten av anlagd terrass, ca 15 m diam vid strandpromenad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5531
Longitud: 17.922558
Lämnings-ID: L2017:4646
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 63:1
Sveriges runinskrifter: U286 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tryninge
Placering: I Torsåkers park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/02518b7f-1e4a-474c-805f-fbafd496358b