Runsten U285, L2017:4647 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmlaugr(?)/Holmlaug(?) lét reisa steina eptir Óleif, son sinn, ok eptir Ketilmund, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,6 m hög, ca 0,9 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Runorna är 6-7 cm höga, 3-4 mm breda och ca 2 mm djupa. Inskriptionen vetter mot V. runstenen ursprungligen frånTryninge, det vill säga nuvarande Stjärnborg. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmlög lät resa stenarna efter Olev, sin son, och efter Kättilmund, sin broder." Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m N 40cg Ö om huvudbyggnadens, Torsåker, NÖ hörn, invid väg på tomten."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.55305
Longitud: 17.930203
Lämnings-ID: L2017:4647
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 64:1
Sveriges runinskrifter: U285, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tryninge
Placering: I Torsåkers park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4647