Runsten U280, L2016:85 i Hammarby
Foto av Runsten U280, L2016:85 i Hammarby
Foto av Runsten U280, L2016:85 i Hammarby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment avrunstensblock, 0,7 m hög, 1 m lång och 0,9 m bred. På ovansidan en figurativ slinga utan text. Mycket grunt huggen av ca 5-8 mm breda och 1 mm djupa spår. Enligt Runverket återfanns ristningen 1963 (dnr 4558/63). Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SV kanten av grf. Raä nr 9, ca 15 m N om blivande gångväg, och 2 m N om gammal väg samt 23 m V om runsten nr 10. 1 m V om 11:1är 11:2."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507503
Longitud: 17.903888
Lämnings-ID: L2016:85
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 11:2
Sveriges runinskrifter: U280, (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering: 1 m V om U 280.
Föremål: Stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:85