Runsten L2017:4599 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4599 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4599 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"V√©bj√īrn ok H√ļskarl l√©tu reisa stein eptir Sibba, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (√Ė-V), ca 1,9 m h√∂g, 1,5 m bred och 0,3 m tjock. Toppen spetsig, inskriptioner √•t S. Runorna √§r 7-8 cm h√∂ga, 4-5 mm breda och 2-3 mm djupt inhuggna med skarpa kanter. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vibj√∂rn och Huskarl l√§to resa stenen efter Sibbe, sin fader." Uppm√•lad och skyltad 1986. Uppm√•lad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S ände av gravfält. Raä nr 9, ca 10 m N om blivande gångväg, och 6 m N om gammal väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507503
Longitud: 17.904428
Lämnings-ID: L2017:4599
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 10:1
Sveriges runinskrifter: U281 (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/efd8bdbf-4567-4728-8026-5f3233c99519