Runsten U281, L2017:4599 i Hammarby
Foto av Runsten U281, L2017:4599 i Hammarby
Foto av Runsten U281, L2017:4599 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vébjôrn ok Húskarl létu reisa stein eptir Sibba, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (Ö-V), ca 1,9 m hög, 1,5 m bred och 0,3 m tjock. Toppen spetsig, inskriptioner åt S. Runorna är 7-8 cm höga, 4-5 mm breda och 2-3 mm djupt inhuggna med skarpa kanter. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vibjörn och Huskarl läto resa stenen efter Sibbe, sin fader." Uppmålad och skyltad 1986. Uppmålad 2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av bergshöjd med moränavlagringar. Blandskog, grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S ände av gravfält. Raä nr 9, ca 10 m N om blivande gångväg, och 6 m N om gammal väg."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507503
Longitud: 17.904428
Lämnings-ID: L2017:4599
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 10:1
Sveriges runinskrifter: U281, (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4599