Runsten U277, L2016:341 i Hammarby
Foto av Runsten U277, L2016:341 i Hammarby
Foto av Runsten U277, L2016:341 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilgerðr lét stein hôggva eptir Ôzur, bónda sinn, ok Ulfr lét hôggva eptir Bjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av röd granit, ca 1,8 m hög, ca 1,45 m bred (N 40cg N-Ö 40cgS) och 0,4 m tjock. Inskriptionen vetter åt N 30cg Ö, runorna 6-8 cm höga, 5-8 mm breda och 2-3 mm djupt huggna. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Kättilgärd lät hugga stenen efter Assur, sin make, och Ulv lät hugga efter Björn." Uppmålad 1968. Uppmålad och skyltad 1986. Lagad, rengjord och uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ kanten av liten moränhöjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"113 m V 10cg N om NV hörnet av Hammarby gamla apotek och 9 m Ö 10cgS om SÖ hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.528513
Longitud: 17.923863
Lämnings-ID: L2016:341
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 44:1
Sveriges runinskrifter: U277, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby, pickhus (hammarby apotek)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:341