Runsten U276, L2017:4179 i Hammarby
Foto av Runsten U276, L2017:4179 i Hammarby
Foto av Runsten U276, L2017:4179 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Djarfr ok Andsvarr ok Fullugi þeir létu reisa stein eptir Geirbjôrn, fôður sinn. Guð hjalpi hans ônd ok sál ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,85 m hög, 1,7 m bred, 0,7 m tjock. Inskriptionen vätter åt SV. Runtecknen är 7-9 cm höga ca 7 mm breda och 2-3 mm djupt inhuggna. Stenen står i upplagt stenröse. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Djärv och Andsvar och Fulluge läto resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ." Ristningen är i stort sett klar och tydlig, men ristningsytan har många förrädiska håligheter. Uppmålad 1985. Skyltad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lasarettspark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NNV om vägskäl och 1 m ÖNÖ om gata"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5391
Longitud: 17.916547
Lämnings-ID: L2017:4179
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 55:1
Sveriges runinskrifter: U276, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby
Placering: Vid Löwenströmska lasarettet.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 201; Gunnar (A); Ulv i Borresta (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4179