Runsten L2017:4486 i Hammarby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:4486 i Hammarby
Foto av Runsten L2017:4486 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi l√©t stein r√©tta at Djarf, f√ī√įur sinn, √Ēzurr ok Fullugi at br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,7 m hög, 0,55 m bred och 0,3 m tjock. Inskriptionen orienterad åt V 10cg S. Runtecknen är 5-8 cm höga, 5-6 mm breda och ca 3 mm djupa. De syns tydligt. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge lät resa stenen åt Djärv, sin fader, Assur och Fulluge åt sin broder." Återfunnen 1939. Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V spetsen av mor√§nrygg (√Ė-V). Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om kyrkog√•rdsmur (√Ė-V) och 10 m √Ė om litet v√§gsk√§l och 22 mS om parstuga, 4 m N om gata som l√∂per utmed kyrkog√•rdsmuren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.537762
Longitud: 17.924322
Lämnings-ID: L2017:4486
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 59:1
Sveriges runinskrifter: U273 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A); (Visäte (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8c3232bf-79b3-4557-a10c-c89b13bc73ee