Runsten U272, L2017:4487 i Hammarby
Foto av Runsten U272, L2017:4487 i Hammarby
Foto av Runsten U272, L2017:4487 i Hammarby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôfurfast lét reisa stein ok brú gera eptir ... son sinn. Guð hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,15 m lång och 0,6 m bred. Runorna är 4-8 cm h, 0,4-0,5 cm br och 0,2-0,3 cm djupa. Tydliga. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Juvurfast lät resa stenen och göra bron efter ..., sin son. Gud hjälpe hans själ." Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Är inmurad i kyrkans N vägg (sakristian)"
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.537545
Longitud: 17.923463
Lämnings-ID: L2017:4487
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 60:1
Sveriges runinskrifter: U272, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby kyrka
Placering: I norra sakristiemuren.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4487