Runsten U270, L2017:6654 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingiþóra ... ... stiu ok at Ketil..., fôður sinn, Grikkfara(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråsten 0,60x0,70 m inmurad i källarvägg. Runhöjd ca 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter innehåller fragmentet en del ornamentik. I en slinga till höger står runorna "yo" och även i en slinga till vänster syns rester av tre runstavar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg, igenväxande tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m Ö väg"
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.514742
Longitud: 18.006489
Lämnings-ID: L2017:6654
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 101:1
Sveriges runinskrifter: U270, (Upplands runinskrifter)
Plats: Smedby
Placering: Ett fragment inmurad i en källare.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6654