Runsten L2017:6449 i Fresta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:6449 i Fresta
Foto av Runsten L2017:6449 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi l√©t reisa steina ok haug gera eptir Bj√īrn, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,2 m h√∂g, 1m bred vid basen och 0,4 m tjock. Runslingan som v√§tter mot S√Ė √§r 0,07 m h√∂g. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illunge l√§t resa stenarna och g√∂ra h√∂gen efter Bj√∂rn, sin broder." Uppm√•lad 1986. Uppm√•lad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt √Ė-sluttande mor√§nmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VNV om villans mitt"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.506181
Longitud: 17.978692
Lämnings-ID: L2017:6449
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 10:2
Sveriges runinskrifter: U269 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f4f00544-ffaf-458f-b457-ff2f328cc533