Runsten L2017:7565 i Fresta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:7565 i Fresta
Foto av Runsten L2017:7565 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug l√©t reisa steina ok br√ļ gera eptir Bj√īrn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,30x0,40 m vid basen och 1,45 m hög. Runhöjdca 8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät resa stenarna och göra bron efter Björn, sin son." Uppmålad 1986. Uppmålad 2006."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m √Ė 30cg N om traktorv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.504394
Longitud: 17.98474
Lämnings-ID: L2017:7565
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 79:1
Sveriges runinskrifter: U267 (Upplands runinskrifter)
Plats: Harby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (S)(P)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/00088bec-9c4d-41cf-8332-e98757948824