Runsten L2017:6198 i Fresta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:6198 i Fresta
Foto av Runsten L2017:6198 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarlabanki l√©t reisa steina √ĺessa at sik kvikvan, ok br√ļ √ĺessa ger√įi fyrir √īnd s√≠na, ok einn √°tti allan T√°b√Ĺ. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,4 m h, 1,1 m br vid basen och 0,3 m tj. På S är runslingan med 7-9 cm (?) h runor. (Jarlabankesten). För ytterligare information se det inskannade uppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.518037
Longitud: 17.956845
Lämnings-ID: L2017:6198
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:13
Sveriges runinskrifter: U261 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/752899b5-90cb-4308-8e45-bc2722242a1c