Runsten U259, L2017:6615 i Fresta
Foto av Runsten U259, L2017:6615 i Fresta
Foto av Runsten U259, L2017:6615 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kári, Munulfs arfi, lét ... at Frosta, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörkgrå gråsten,1x0,50 m (?) vid basen och 1,20 m hög. Runhöjd ca 8 cm. För ytterligare information se det inskannade uppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517842
Longitud: 17.956587
Lämnings-ID: L2017:6615
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:4
Sveriges runinskrifter: U259, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Vid tornet.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6615