Runsten U256, L2017:6944 i Fresta
Foto av Runsten U256, L2017:6944 i Fresta
Foto av Runsten U256, L2017:6944 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingjaldr ok Hemingr létu reisa steina eptir Ulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråskär gråsten, 0,55x0,50 m vid basen och 2,35 m hög. Runhöjd ca 7 cm. Enligt Upplands runinskrifter låg runstenen före 1940 inmurad i östra kyrkväggen, men framtogs då och restes framför det ställe, där den tidigare varit inmurad. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingjald och Häming läto resa stenarna efter Ulv, sin fader." Framtogs och restes 1940. Uppmålad 1985. Skyltad 1986. För ytterligare information se det inskannade uppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 5 m N 20cg Ö om nr 1:9 invid östra gavelväggen."
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517803
Longitud: 17.957117
Lämnings-ID: L2017:6944
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:10
Sveriges runinskrifter: U256, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Utanför östra väggen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6944