Runsten U255, L2017:6922 i Fresta
Foto av Runsten U255, L2017:6922 i Fresta
Foto av Runsten U255, L2017:6922 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi lét reisa steina eptir Bjôrn, bróður sinn, ok Gillaug at son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråskär, 1,50x0,60 m vid basen och 1,85 m hög. Runhöjd ca 8,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter låg runstenen före 1940 i grundvalen till Fresta kyrka, på östra gaveln. 1940 framtogs stenen ur muren och restes omedelbart framför det ställe, där stenen tidigare satt. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge lät resa stenarna efter Björn, sin broder, och Gillög efter sin son." Framtagen och rest 1940. Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 11 m Ö om nr 1:8 vid östra gavelväggen. "
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.517755
Longitud: 17.95707
Lämnings-ID: L2017:6922
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:9
Sveriges runinskrifter: U255, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: Utanför östra väggen.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6922