Runsten U254, L2017:6381 i Fresta
Foto av Runsten U254, L2017:6381 i Fresta
Foto av Runsten U254, L2017:6381 i Fresta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... rétta stein "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, av gråskär gråsten, inmurad i S kyrkväggen, 0,40x0,25 m. Runhöjd ca 6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... uppresta stenen ..." Uppmålad 1985. Skyltad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fresta socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 0,35 m Ö 20cg S och snett ovanför nr 1:7 inmurat i södra kyrkogårdsväggen."
Vill du se flera runstenar i Fresta socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.5178
Longitud: 17.956722
Lämnings-ID: L2017:6381
Riksantikvarieämbetets ID: Fresta 1:8
Sveriges runinskrifter: U254, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fresta kyrka
Placering: I södra väggen.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Fresta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:6381